GAPR

Projekt ProVaHealth – Product Validation In Health

Projekt ProVaHealth – Product Validation In Health, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. ProVaHealth ułatwia dostęp do infrastruktury zdrowotnej dla startupów zmierzających do komercjalizacji, dając również możliwość weryfikacji poprzez zebranie praktycznych informacji zwrotnych dla firm chcących wejść na rynek i rozwijać produkt.

więcej

‘’Enhancing SME competitiveness through improved access to Key Enabling Technologies” KATGATE

Projekt KETGATE ma na celu stworzenie w Europie Centralnej (CE) modelu wzorcowego dla sieci usług dedykowanych MŚP w obszarze kluczowych technologii wspomagających (KET- Key-enabling Technology).Powstała sieć serwisowa i wsparcia biznesowego stworzona zostanie w oparciu o współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi i oferowaną przez nich infrastrukturę.

więcej

"Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and market developments in the area of smart specializations’’ – akronim projektu: Smart_watch

Głównym celem projektu jest opracowanie modelu działania regionalnych obserwatoriów, wyposażenie sieci obserwatoriów w zestaw narzędzi monitorowania i analizy porównawczej, a także wypracowanie katalogu zestandaryzowanych usług rozwojowych, które mogłyby być świadczone przez Obserwatoria w Europie Centralnej.

więcej

Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Woj. Ślaskiego

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności o zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP z terenów rewitalizowanych, poprzez dostarczenie usług rozwojowych doradczych i szkoleniowych zgodnie z ich potrzebami oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.

więcej

„Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO)

Głównym celem projektu SO RIS w PPO jest wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału naukowo-technologicznego oraz zwiększenie liczby Obserwatoriów w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS) zgodnych ze wskazanymi w Programie Rozwoju Technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020 (PRT) obszarami technologicznymi. 

więcej

Moja firma - moja niezależność II

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

Więcej

 

 

Moja firma – moja niezależność

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą. 

Więcej

Spawacz MAG - pracownik na wagę złota

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, które chciałyby poprawić swoją pozycję na rynku pracy poprzez podniesienie lub nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji w zawodzie spawacza MAG. Projekt obejmuje doradztwo zawodowe, wsparcie ze strony specjalisty ds. zatrudnienia oraz kurs zawodowy w zawodzie spawacz MAG. Wybrani uczestnicy będą mieli możliwość odbycia staży zawodowych.

Więcej

(Nie)pełnosprawni w swojej firmie

Projekt jest skierowany w całości do osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

Więcej

COMPETE IN

Wzmocnienie konkurencyjności regionów poprzez internacjonalizację:

konkurencyjne MŚP w zglobalizowanych regionach

Projekt COMPETE IN dotyczy internacjonalizacji MŚP; kluczową kwestią związaną z rozwojem tego sektora przedsiębiorstw w skali globalnej, występującą w krajach Unii Europejskiej jest słabość firm, szczególnie z uwagi na wymóg ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych oraz niepewność uzyskania oczekiwanego poziomu efektywności inwestycji.

 

Zobacz więcej

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network największa w Europie sieć zapewniająca pomoc doradczą oraz informacyjną dla przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz instytucji naukowo - badawczych. Sieć świadczy usługi wsparcia m.in. w następujących obszarach: działalność na rynku międzynarodowym, transfer technologii, organizacja spotkań brokerskich, misji gospodarczych, seminariów, konferencji, szkoleń, warsztatów. Enterprise Europe Network oferuje możliwość skorzystania z największej w Europie bazy ofert i zapytań technologicznych oraz biznesowych a także realizuje usługi doradcze (wyszukiwanie oraz dobór konkursów, poszukiwanie partnerów do konsorcjów) w programie finansowania badań naukowych ia innowacji - Horyzont 2020.

 

Zobacz więcej

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych – wysokospecjalistyczne usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym dla firm. Projekt systemowy PARP oferuje wsparcie na pokrycie wydatków związanych z audytem innowacyjności oraz doradztwem we wdrożeniu innowacji. Dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które spełniają wymogi dotyczące korzystania z pomocy de minimis i mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zobacz więcej

 

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk rozpoczął swoją działalność w styczniu 2013 r.  Celem Punktu jest zapewnienie mieszkańcom regionu bezpłatnego dostępu do informacji, pobudzanie dyskusji na tematy związane z Unią Europejską, odpowiedzi na pytania dotyczące instytucji UE, jej ustawodawstwa, polityk oraz możliwości ubiegania się o dofinansowanie z projektów funduszy unijnych.

 

Zobacz więcej

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.