GAPR

NAGRODY W KONKURSIE

 

 1. Nagrodami w konkursie są:
 • każdy z Laureatów zostanie nagrodzony dyplomem dający im tytuł „Laureat w konkursie Innowator Śląska 2017 w kategorii mikro/mały/średni przedsiębiorca/instytucja sektora badawczo-rozwojowego”– zał. 1 do Regulaminu
 • każdy z Laureatów otrzyma nagrodę rzeczową oraz statuetkę „Laureat w kategorii mikro/mały/średni przedsiębiorca/instytucja sektora badawczo-rozwojowego w konkursie Innowator Śląska 2017”,
 • Laureaci zostaną nagrodzeni sponsorowanym artykułem w lokalnej prasie,
 • każdy z Laureatów uzyskuje prawo do korzystania z logotypu konkursu w zakresie oznaczania swoich towarów i usług oraz w celach promocyjno-marketingowych przez okres dwóch lat od daty ogłoszenia wyników konkursu. Potwierdzeniem prawa do używania logotypu konkursu jest stosowne upoważnienie – zał. 2 do Regulaminu,

     - korzystający z logotypu konkursu nie może udzielać nikomu jakichkolwiek zezwoleń na używanie znaku, względnie wykorzystanie jego elementów bez zgody właściciela,

      - Komisja zastrzega sobie prawo do cofnięcia lub zawieszenia prawa do korzystania z logotypu w przypadku stwierdzenia zachowania niegodnego Laureata tytułu „Innowator Śląska 2017”,

 • emisja podczas Gali Rozdania Nagród wcześniej nagranego filmiku o Laureacie i przekazanie materiału filmowego wraz z prawem zamieszczenia relacji na stronie internetowej Laureatai innych polach ekspozycji,
 • każdy z podmiotów Wyróżnionych w konkursie otrzymuje dyplom dający im tytuł „Wyróżniony w konkursie Innowator Śląska 2017 w kategorii mikro/mały/średni przedsiębiorca/instytucja sektora badawczo-rozwojowego” – zał. 3 do Regulaminu,
 • każdy z podmiotów Wyróżnionych w konkursie uzyskuje prawo do korzystania z w/w tytułu, lecz bez prawa do korzystania z logotypu „Innowator Śląska 2017”,
 • każdy z Wyróżnionych otrzyma nagrodę rzeczową oraz statuetkę „Wyróżniony w kategorii mikro/mały/średni przedsiębiorca/instytucja sektora badawczo-rozwojowego w konkursie Innowator Śląska 2017”,
 • każdy z podmiotów nominowanych do drugiego etapu uzyskuje dyplom udziału w konkursie „Uczestnik II Etapu w konkursie Innowator Śląska 2017 w kategorii mikro/mały/średni przedsiębiorca/instytucja sektora badawczo-rozwojowego” – zał. 4 do Regulaminu,
 • każdy z pozostałych uczestników Konkursu uzyskuje dyplom udziału w konkursie „Uczestnik w konkursie Innowator Śląska 2017 w kategorii mikro/mały/średni przedsiębiorca/instytucja sektora badawczo-rozwojowego”– zał. 5 do Regulaminu

2. Nagrody przeznaczone są tylko dla Laureatów bądź Wyróżnionych w Konkursie. Prawo do nagrody nie może zostać przeniesione na osoby trzecie.

3. Nagrody zostaną przekazane Laureatom i Wyróżnionym w Konkursie w dniu Gali Rozdania Nagród.

4. Warunkiem realizacji prawa do nagrody jest podpisanie przez Laureatów i Wyróżnionych Konkursu protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania nagrody – zał. 6 do Regulaminu.

5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę.

6. W przypadku nieodebrania nagrody przez Laureata bądź Wyróżnionego w Konkursie podczas Gali Rozdania Nagród, możliwy jest odbiór w umówionym terminie w siedzibie Organizatora Konkursu. Dwukrotne nieodebranie nagrody w umówionym  terminie jest jednoznaczne z rezygnacją Laureata i Wyróżnionego z otrzymania nagrody.

 

NAGRODY SPECJALNE W KONKURSIE

 1. Nagrodami specjalnymi w konkursie są:
 • nagroda specjalna Prezesa Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. obejmująca nagrodę pieniężną w kwocie 10000 zł brutto dla jednego rozwiązania wybranego spośród czterech najbardziej innowacyjnych w konkursie, ufundowana przez Prezesa Zarządu GAPR sp. z o.o.,
 • nagroda specjalna Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii obejmująca nagrodę pieniężną w kwocie 10 000 zł brutto dla najbardziej innowacyjnego rozwiązania wybranego spośród przedsiębiorstw czy instytucji sektora B+R mających swoją siedzibę na terenie Metropolii, ufundowana przez Przewodniczącego Górnośląskiej-Zagłębiowskiej Metropolii. [1]
 • nagrody pieniężne w postaci czeku na 3000 PLN brutto, pod patronatem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. dla każdego z Laureatów tytułu „Innowator Śląska 2017”

 

PAKIET PROMOCYJNY W KONKURSIE

 1. Przystępując do konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przekazanych Organizatorowi lub ogólnodostępnych materiałów dotyczących uczestnika konkursu (zdjęcia, logotypy, itp.) w celu promocji bieżącej oraz przyszłych edycji konkursu Innowator Śląska.
 2. Promocja Laureatów i Wyróżnionych w Konkursie „Innowator Śląska 2017” odbędzie
  się m.in. za pomocą:
 • informacji na stronie www Organizatora (krótki opis działalności, nagrodzone innowacyjne rozwiązanie, logo i zdjęcie, dane kontaktowe), patronów oraz sponsorów,
 • emisji podczas Gali Rozdania Nagród nagranej wideo prezentacji o Laureacie i przekazanie materiału filmowego wraz z prawem zamieszczenia relacji na stronie internetowej Laureata i innych polach ekspozycji,
 • prezentacji przedsiębiorstwa czy instytucji sektora B+R oraz innowacyjnego rozwiązania na łamach Katalogu Innowatora Śląska 2017 – każdy z Laureatów i Wyróżnionych w Konkursie otrzyma wersję papierową oraz elektroniczną Katalogu,
 • możliwość przeprowadzenia wywiadu z Laureatami podczas Gali Rozdania Nagród z udziałem mediów,
 • możliwość zamieszczenia oferty biznesowej i technologicznej w bazie POD (Partnership Opportunities Database) sieci Enterprise Europe Network.

3. Promocja pozostałych Uczestników w Konkursie „Innowator Śląska 2017” odbędzie się m.in. za pomocą:

 • Informacji na stronie www Organizatora – lista Uczestników Konkursu „Innowator Śląska 2017”,
 • prezentacji przedsiębiorstwa czy instytucji sektora B+R oraz innowacyjnego rozwiązania
 • na łamach Katalogu Innowatora Śląska 2017 – każdy Uczestnik Konkursu otrzyma wersję papierową oraz elektroniczną Katalogu,
 • możliwość zamieszczenia oferty biznesowej i technologicznej w bazie POD (Partnership Oportpunities Database) sieci Enterprise Europe Network.

4. Każdy z Laureatów i Wyróżnionych w Konkursie otrzyma materiał filmowy z Gali Rozdania Nagród oraz foto-relację z Gali.

 


[1] § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 r. o sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitarnego pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1290) - Obszar i granice związku metropolitalnego „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia” obejmują gminy – miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy i Zabrze, gminy o statusie miasta: Będzin, Bieruń, Czeladź, Imielin, Knurów, Lędziny, Łaziska Górne, Mikołów, Pyskowice, Radzionków, Sławków, Tarnowskie Góry i Wojkowice oraz gminy: Bobrowniki, Bojszowy, Chełm Śląski, Gierałtowice, Kobiór, Mierzęcice, Ożarowice, Pilchowice, Psary, Rudziniec, Siewierz, Sośnicowice, Świerklaniec, Wyry i Zbrosławice.

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.